За проекта

Това е сайтът на  проект по програма Еразъм+ К2 Стратегически партньорства "My Way Your Way Our Shared Cultural Identities"(2015-2017) между нашето училище и три училища от Италия, Испания и Швеция. Темата на проекта е междукултурни различия и начини на преодоляването им.

Участниците ще бъдат поставени в ролята на културни детективи, които ще събират информация за особеностите в общуването с хора с различна културна идентичност, ще описват ситуации, в които възникват проблеми, основани на различни ценности и правила на поведение. Ще създават материали под формата на описания и драматизации, с които да илюстрират културните сблъсъци, както и ще предлагат решения за успешното им преодоляване. Финалният продукт ще бъде образователно мобилно приложение-игра, която илюстрира общуването между представителите на четирите култури.

Какви са ползите  за участниците в проекта?

*Ще общуват на чужд език реално и виртуално, за да създадат краен образователен продукт– това ще подобри комуникативните  им умения по английски език и ще повиши самочувствието им.

* Ще опознаят образователни култури, които познават малко и които ще обогатят кръгозора им.

* Ще развият  трансферни умения за реалния живот, използвайки технологии за комуникация, презентация и споделяне на собствени образователни продукти.

*Ще обогатят своята автобиография, увеличавайки възможностите си за академичен успех след гимназията.

*Ще създадат нови приятелства.

*Ще опознаят себе си по-добре посредством срещата с *другостта*.

*Ще имат възможност за изява на индивидуалните им таланти и широка международна аудитория, с която да ги споделят.

 

Какви са ползите за училището?

  • Ще създадем нови партньорства, които ще обогатят познанията за образователни системи, от които можем да черпим опит в образователния процес.
  • Ще създадем ресурси в помощ  на работата по чужди езици и осъществяване на международни обмени.
  • Ще повишим имиджа на училището в резултат на разпространението на образователните продукти, които създаваме.
  • Ще създадем условия за бъдещи стратегически партньорства.

 Блоговете на проекта на английски 

Тук можете да намерите информация за проекта и ресурси за междукултурно общуване.

https://erasmusmyway.wordpress.com/

Тук публикуваме истории, написани от участниците в проекта, породени от различията в културите.

http://erasmusmyway.blogspot.bg/